Vereniging

Z&PC Steenwijk’34 is een actieve club. Binnen de Z&PC Steenwijk ’34 zijn meerdere commissies en werkgroepen actief voor de organisatie van de wedstrijden en trainingen of voor het organiseren van andere verenigingsactiviteiten. Het verenigingsbestuur is eindverantwoordelijk en vergadert maandelijks. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het lidmaatschap van de vereniging kan op verschillende manieren worden ingevuld, afhankelijk van de zwemtak of het aantal trainingen. Zoals veel sportverenigingen stelt de Z&PC Steenwijk ’34 donaties en sponsoractiviteiten bijzonder op prijs. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de werkgroep sponsoring.

Clubconsulent

De clubconsulente geeft aan ouders en toekomstige leden informatie over Zwem- en Poloclub Steenwijk ’34 . Zij verwelkomt nieuwe leden en zorgt voor de inname en verwerking van de inschrijfformulieren. Ook is zij de algemene vraagbaak voor zwemmers en ouders. U kunt de clubconsulente, Leonie Scholten, bereiken op telefoonnummer 06 13437596 of via mail: consulent@steenwijk34.nl

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is er voor de leden, ouders van leden, vrijwilligers, kaderleden, bestuur, die ondanks onze omgangsregels binnen de vereniging, te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de vereniging; je kunt dan denken aan (seksuele) intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging of discriminatie, want we willen een veilige sportomgeving voor iedereen. Als je vindt dat je met ongewenst gedrag te maken hebt en je wilt er over praten, dan kun je met de vertrouwenscontactpersoon een afspraak maken en hier vertrouwelijk over praten.

De vertrouwenscontactpersoon zal het probleem niet zelf oplossen, maar biedt een luisterend oor en zal je eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van de bond, of een andere instantie. Ook zal ze het anoniem, dus zonder je naam niet noemen, bij 1 bestuurslid melden. De vertrouwenscontactpersoon maak zelf geen deel uit van het bestuur. U kunt de vertrouwenscontactpersoon, Hilda Viel, bereiken via de mail: vcp@steenwijk34.nl, of op werkdagen tussen 8.00 uur en 22.00 uur op telefoonnummer 06-51911855.

hilda-viel

Statuten

ALV

De ALV stukken van 27 maart 2018.

Lees de stukken

Huishoudelijke reglement

Het huishoudelijke reglement bevat nadere aanwijzingen over de gang van zaken binnen de vereniging.

Lees het reglement

Privacy beleid

Privacy beleid Steenwijk ‘34.

Lees de AVG

Huisregels

Binnen de club gelden een aantal huisregels. Dit zijn de regels waarvan wij verwachten dat alle leden en hun ouders/verzorgers zich aan houden. De regels zijn bedoeld om de veiligheid en het plezier van allen te waarborgen.

Lees de huisregels

INFORMATIEGIDS

Eén van de manieren om de leden van informatie te voorzien is via de informatiegids.

Lees de informatiegids

Beleidsplan

Tijdens de ALV van 24 maart 2015 is het beleidsplan 2015-2018 van Steenwijk’34 gepresenteerd aan de leden.

Lees het beleidsplan

Een gratis proefles bijwonen?

Dat kan uiteraard!