Tarieven 2024

Contributie

Categorie Afdeling Training per week Leeftijd Contributie
Zwem-afdeling
A Zwemmen t/m 1,5 uur n.v.t. € 18,15/mnd
B Zwemmen Vanaf 1,5 t/m 3 uur n.v.t. € 21,85/mnd
C Zwemmen Vanaf 3 t/m 4,5 uur n.v.t. € 29,60/mnd
D Zwemmen Vanaf 4,5 t/m 6 uur n.v.t. € 35,50/mnd
E Zwemmen Meer dan 6 uur n.v.t. € 41,80/mnd
GA (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen t/m 1,5 uur n.v.t. €18,15/mnd
GB (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 1,5 t/m 3 uur n.v.t. € 21,85/mnd
GC (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 3 t/m 4,5 uur n.v.t. € 29,60/mnd
GD (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 4,5 t/m 6 uur n.v.t. € 35,50/mnd
GE (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Meer dan 6 uur n.v.t. € 41,80/mnd
Waterpolo-afdeling
P I&II Minipolo 1 uur jeugd t/m 12 jaar € 18,15/mnd
PJ Polo jeugd 1 t/m 1,5 uur jeugd 13 t/m 21 jaar € 29,60/mnd
J Polo 1,5 uur 22 jaar en ouder € 30,80/mnd
Algemeen
K Kader n.v.t. n.v.t. € 15,40/jaar
NS Donateur n.v.t. n.v.t. € 19,40/jaar

 • Bij meerdere leden uit één gezin geldt een kortingsregeling. De gezinskorting bedraagt 10% voor het tweede gezinslid, 15% voor het derde of meerdere leden.
 • Een lid neemt (tijdelijk) geheel niet deel aan trainingen(bijvoorbeeld door langdurige ziekte). De Contributie bedraagt € 8,80/maand (= ca de helft van het laagste
  contributietarief)
 • Een lid neemt structureel deel aan de helft (of minder) van het aantal trainingen. De contributie bedraagt de helft van de normale contributie voor de betreffende
  zwem/polo activiteit.
 • Leden die zowel zwemmen als poloën, betalen automatisch de hoogst geldende contributie.
 • Voor gastzwemmers die incidenteel trainen bij Steenwijk ’34, is een strippenkaart beschikbaar voor 10 keer meetrainen. De kaart kost € 35,00
 • Nieuwe leden betalen eenmalig het inschrijfgeld van € 10,-.
 • De contributie is exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde afdracht voor startvergunning en wedstrijdbijdragen. Zie “Bijkomende kosten”.
 • Betaling contributie kan alleen per maand en per automatische incasso.
 • Bankrek.nr. t.b.v. contributie: Rabobank Steenwijk, nr. NL24 RABO 0302 0932 22
 • De contributie is vastgesteld per 1 mei 2024.

Bijkomende kosten

Startvergunning

Deelnemers aan zwem- en polowedstrijden dienen een startvergunning te hebben.

Bovenstaande contributie is exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde afdracht voor de startvergunning. Voor zwemmers van 12 jaar en ouder is dit bedrag vastgesteld op € 35,- per jaar. Jongere zwemmers betalen geen startvergunning.

Wie een startvergunning heeft, is de bijdrage verschuldigd. Ook als u niet meer aan wedstrijden deel neemt. In dat geval kan het verstandig zijn de startvergunning stop te zetten. Als u dit vóór 15 december doorgeeft aan de ledenadministratie (alleen per email aan ledenadmin@steenwijk34.nl), voorkomt u komend jaar een onnodige incasso startvergunning.

(De aanvraag van de startvergunning wordt gedaan door de trainer i.o.m. de zwemmer of zijn/haar ouders.)

Wedstrijdbijdrage en reiskostenbijdrage

Per wedstrijd zal van de deelnemende zwemmers een wedstrijdbijdrage worden gevraagd. De wedstrijdbijdrage is inclusief de reiskostenvergoeding die wordt betaald aan ouders die zich beschikbaar stellen om te rijden naar uitwedstrijden. In onderstaande tabel is aangegeven wat de wedstrijdbijdragen zijn vanaf 1 mei 2024.

Omschrijving Eigen bijdrage 2024 thuiswedstrijden
Alle thuiswedstrijden in de Waterwyck € 8,00
Bijdrage gastverenigingen per deelnemer bij thuiswedstrijden € 10,00
Bijdrage gastverenigingen per deelnemer bij Klaverblad Mastersprint en Klaverblad Sprint € 15,00


Omschrijving Eigen bijdrage 2024 uitwedstrijden
Alle Minioren wedstrijden € 8,00
8-kamp, Zwemcompetitie, LAC wedstrijden, Clubkampioenschappen. € 10,00
Masterwedstrijden, Limietwedstrijden (m.u.v. minioren), alle Overijsselse kampioenschappen,
OK lange baan, Jaargangfinale, KNZB regio Oost circuit
€ 15,00
Meerdaagse wedstrijden: Epe Duitsland, Zechsteintoernooi. € 12,00 per dag
NK, NJK, NJJK, ONMK, Swim Spring, Grand Prix Seraing, Paastoernooi Almere, Speedo Fast
water meet, NMCM, Martinez Cup.
€ 15,00 per dagdeel*
Wedstrijden in het buitenland Eigen rekening

* Een dagdeel betreft een ochtendprogramma, middagprogramma of een avondprogramma.

Nieuwe wedstrijden die worden toegevoegd aan het programma, worden in overleg met het bestuur ingedeeld om de eigen bijdrage te bepalen.

 

Kilometervergoedingen

De standaard kilometervergoeding is € 0,19 per kilometer. Zie voor de voorwaarden onderstaande punten.

 • Een aantal groepen binnen de vereniging regelen onderling het vervoer (zoals waterpolo en Masters). Kilometervergoeding is voor deze groepen daarom niet van toepassing.
 • Voor de reguliere uitwedstrijden van de zwemselectie is dit wel nodig, omdat daar een beroep op officials en ouders wordt gedaan om te kunnen rijden. Het komt voor dat leden op een andere manier naar de wedstrijden reizen. Het beginsel van deze uitwedstrijden is “samen uit – samen thuis“. Dat houdt dus in dat alleen bij vertrek vanaf de Waterwyck chauffeurs recht hebben op een kilometer vergoeding. Afspraak is dat de mensen die vanaf de Waterwyck rijden voor deze wedstrijd een formulier kunnen invullen. De kosten worden dan via de incasso (ledenadministratie) automatisch overgemaakt aan de betrokken mensen. De zwemcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 • Verder zijn er een aantal officials die soms individueel naar een wedstrijd moeten reizen. Officials die we voor thuiswedstrijden vanuit andere verenigingen vragen krijgen daarvoor ook een vergoeding. De namen en gemaakte kilometers worden aangereikt door de VOF aan de penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor de financiële afwikkeling.
 • Verder zijn er een drietal meerdaagse wedstrijden (Epe-Zechstein Veendam – Seraing België) waarvoor een andere regeling is getroffen. Daar dragen alle deelnemers en begeleiders de resterende kosten van overnachting, reizen, eten en drinken. Een deel van die kosten is ondergebracht in een apart budget gouden herinnering (sponsoring Klaverblad). De zwemcommissie maakt een overzicht van alle gemaakte kosten voor deze wedstrijden. Op basis van nacalculatie worden de resterende kosten per deelnemer (selectielid, ouders, begeleiders, trainers etc.). Het overzicht wordt aan de penningmeester aangereikt en die zorgt voor de financiële afwikkeling.
 • Voor trainers zijn er mogelijkheden voor het bijwonen van bijscholings-sessie waarmee zij hun trainerslicentie kunnen updaten. Deze kilometers kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd. Dit geldt ook voor bijscholingen en trainingen door andere functionarissen (Toezichthouder, VCP etc.)

 

Inning van de wedstrijdbijdrage en startvergunning

De inning van de verschuldigde bedragen voor startvergunning en wedstrijdbijdrage gebeurt per automatische incasso.

Per zwemmer wordt een “potje” aangelegd. Deelname aan wedstrijden wordt door de wedstrijdleiding genoteerd, en na iemands eerste wedstrijd vindt de eerste incasso plaats. Hieruit wordt de jaarlijkse startvergunning betaald (zwemmers vanaf 12 jaar) en het restant wordt gebruikt voor de wedstrijdbijdragen. Zodra het potje na een aantal wedstrijden leeg is, wordt het aangevuld middels een nieuwe incasso.

Van de minder actieve startvergunninghouders zal de incasso startvergunning in april plaats vinden.

Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het restant van uw potje op uw rekening terug gestort.

Een gratis proefles bijwonen?

Dat kan uiteraard!