Bestuur

Het dagelijks bestuur van Steenwijk ’34 wordt vertegenwoordigd door 3 functionarissen. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies.

  • Voorzitter: Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging en uitvoering van het beleid. Als eerstverantwoordelijke controleert de voorzitter regelmatig de voortgang van de diverse activiteiten. Hierbij signaleert en coördineert hij, indien dat nodig is, de wijze waarop knelpunten worden opgelost. De voorzitter delegeert een aantal taken aan mede bestuursleden.
  • Secretaris: Verantwoordelijk voor de administratieve zaken aangaande de vereniging. Verzorgt de in- en uitgaande correspondentie, regelt en plant een overlegstructuur en signaleert knelpunten.
  • Penningmeester: Verantwoordelijk van de financiële administratie van de vereniging. Houdt een (grootboek) administratie bij, doet het betalingsverkeer en controleert betalingen van debiteuren. Is eindverantwoordelijk voor de contributie inning. Bij Steenwijk ’34 is overigens een aparte functionaris belast met de ledenadministratie en incasso procedure.

Samenstelling Bestuur

Bestuur Z&PC Steenwijk ’34, Jan van Nassauplantsoen 12, 8332 GG Steenwijk

Functie Verantwoordelijke E-mail Telefoon
Voorzitter Ewout Dekkinga voorzitter@steenwijk34.nl 06 19363366
Secretaris Leonie Scholten secretaris@steenwijk34.nl 06 13437596
Pennningmeester Casper Dollekamp penningmeester@steenwijk34.nl 06 52592636
Vertegenwoordiger zwemcommissie Laura van Sleen zwemcie@steenwijk34.nl 0521 511813
Voorzitter waterpolocommissie Harold Steenstra waterpolo@steenwijk34.nl
Vertegenwoordiger activiteitencommissie vacant activiteitencie@steenwijk34.nl

Een gratis proefles bijwonen?

Dat kan uiteraard!