Tarieven 2022

Contributie

Categorie Afdeling Training per week Leeftijd Contributie
Zwem-afdeling
A Zwemmen t/m 1,5 uur n.v.t. € 16,50/mnd
B Zwemmen Vanaf 1,5 t/m 3 uur n.v.t. € 19,85/mnd
C Zwemmen Vanaf 3 t/m 4,5 uur n.v.t. € 26,90/mnd
D Zwemmen Vanaf 4,5 t/m 6 uur n.v.t. € 32,25/mnd
E Zwemmen Meer dan 6 uur n.v.t. € 38,00/mnd
GA (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen t/m 1,5 uur n.v.t. € 16,50/mnd
GB (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 1,5 t/m 3 uur n.v.t. € 19,85/mnd
GC (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 3 t/m 4,5 uur n.v.t. € 26,90/mnd
GD (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 4,5 t/m 6 uur n.v.t. € 32,25/mnd
GE (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Meer dan 6 uur n.v.t. € 38,00/mnd
Waterpolo-afdeling
P I&II Minipolo 1 uur jeugd t/m 12 jaar € 16,50/mnd
PJ Polo jeugd 1 t/m 1,5 uur jeugd 13 t/m 21 jaar € 26,90/mnd
J Polo 1,5 uur 22 jaar en ouder € 28,00/mnd
Algemeen
K Kader n.v.t. n.v.t. € 14,00/jaar
NS Donateur n.v.t. n.v.t. € 17,65/jaar

 • Bij meerdere leden uit één gezin geldt een kortingsregeling. De gezinskorting bedraagt 10% voor het tweede gezinslid, 15% voor het derde of meerdere leden.
 • Een lid neemt (tijdelijk) geheel niet deel aan trainingen(bijvoorbeeld door langdurige ziekte). De Contributie bedraagt € 8,00/maand (= ca de helft van het laagste
  contributietarief)
 • Een lid neemt structureel deel aan de helft (of minder) van het aantal trainingen. De contributie bedraagt de helft van de normale contributie voor de betreffende
  zwem/polo activiteit.
 • Leden die zowel zwemmen als poloën, betalen automatisch de hoogst geldende contributie.
 • Voor gastzwemmers die incidenteel trainen bij Steenwijk ’34, is een strippenkaart beschikbaar voor 10 keer meetrainen. De kaart kost € 35,00
 • Nieuwe leden betalen eenmalig het inschrijfgeld van € 10,-.
 • De contributie is exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde afdracht voor startvergunning en wedstrijdbijdragen. Zie “Bijkomende kosten”.
 • Betaling contributie kan alleen per maand en per automatische incasso.
 • Bankrek.nr. t.b.v. contributie: Rabobank Steenwijk, nr. NL24 RABO 0302 0932 22
 • De contributie is vastgesteld per 1 januari 2022.

Bijkomende kosten

Startvergunning

Deelnemers aan zwem- en polowedstrijden dienen een startvergunning te hebben.

Bovenstaande contributie is exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde afdracht voor de startvergunning. Voor zwemmers van 12 jaar en ouder is dit bedrag vastgesteld op € 35,- per jaar. Jongere zwemmers betalen geen startvergunning.

Wie een startvergunning heeft, is de bijdrage verschuldigd. Ook als u niet meer aan wedstrijden deel neemt. In dat geval kan het verstandig zijn de startvergunning stop te zetten. Als u dit vóór 15 december doorgeeft aan de ledenadministratie (alleen per email aan ledenadmin@steenwijk34.nl), voorkomt u komend jaar een onnodige incasso startvergunning.

(De aanvraag van de startvergunning wordt gedaan door de trainer i.o.m. de zwemmer of zijn/haar ouders.)

Wedstrijdbijdrage en reiskostenbijdrage

Per wedstrijd zal van de deelnemende zwemmers een wedstrijdbijdrage worden gevraagd. De wedstrijdbijdrage is inclusief de reiskostenvergoeding die wordt betaald aan ouders die zich beschikbaar stellen om te rijden naar uitwedstrijden. In onderstaande tabel is aangegeven wat de wedstrijdbijdragen zijn vanaf 1 januari 2022.

Omschrijving Eigen bijdrage 2022
Alle thuiswedstrijden in de Waterwyck € 6,00
Uitwedstrijden regionaal tot en met de Kring A en B kampioenschappen, Masterwedstrijden etc. € 8,00
Nationale wedstrijden zoals ONK, NJJK, ONMK, Swimleage etc. etc. € 12,00 per dagdeel*
Wedstrijden in het buitenland Eigen rekening

* Een dagdeel betreft een ochtendprogramma, middagprogramma of een avondprogramma.

 

Inning van de wedstrijdbijdrage en startvergunning

De inning van de verschuldigde bedragen voor startvergunning en wedstrijdbijdrage gebeurt per automatische incasso.

Per zwemmer wordt een “potje” aangelegd. Deelname aan wedstrijden wordt door de wedstrijdleiding genoteerd, en na iemands eerste wedstrijd vindt de eerste incasso plaats. Hieruit wordt de jaarlijkse startvergunning betaald (zwemmers vanaf 12 jaar) en het restant wordt gebruikt voor de wedstrijdbijdragen. Zodra het potje na een aantal wedstrijden leeg is, wordt het aangevuld middels een nieuwe incasso.

Van de minder actieve startvergunninghouders zal de incasso startvergunning in april plaats vinden.

Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het restant van uw potje op uw rekening terug gestort.

Een gratis proefles bijwonen?

Dat kan uiteraard!