header-vereniging

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Steenwijk ’34 wordt vertegenwoordigd door 3 functionarissen. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies.

  • Voorzitter: Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging en uitvoering van het beleid. Als eerstverantwoordelijke controleert de voorzitter regelmatig de voortgang van de diverse activiteiten. Hierbij signaleert en coördineert hij, indien dat nodig is, de wijze waarop knelpunten worden opgelost. De voorzitter delegeert een aantal taken aan mede bestuursleden.
  • Secretaris: Verantwoordelijk voor de administratieve zaken aangaande de vereniging. Verzorgt de in- en uitgaande correspondentie, regelt en plant een overlegstructuur en signaleert knelpunten.
  • Penningmeester: Verantwoordelijk van de financiële administratie van de vereniging. Houdt een (grootboek) administratie bij, doet het betalingsverkeer en controleert betalingen van debiteuren. Is eindverantwoordelijk voor de contributie inning. Bij Steenwijk ’34 is overigens een aparte functionaris belast met de ledenadministratie en incasso procedure.

Samenstelling Bestuur

Bestuur Z&PC Steenwijk ’34, Kazerneplein 30, 8333 DA Steenwijk

Functie Verantwoordelijke E-mail Telefoon
Voorzitter Chrisstien Dollekamp voorzitter@steenwijk34.nl 06 53851351
Secretaris Lonneke Oenema secretaris@steenwijk34.nl 06 42573965
Pennningmeester Roelie van der Laan penningmeester@steenwijk34.nl 06 14635589
Vertegenwoordiger zwemcommissie roulerend
Voorzitter waterpolocommissie Koen Walpoott 06 21606783
Vertegenwoordiger activiteitencommissie roulerend

Een gratis proefles bijwonen?

Dat kan uiteraard!