Bent u al eerder lid geweest (of nog steeds lid) van een bij de KNZB aangesloten zwemvereniging? Zo ja, welke?

  Achternaam *

  Roepnaam *

  Voorletters *

  Adres*

  Postcode *

  Woonplaats *

  Geslacht

  Geboortedatum *

  (formaat: dd-mm-jjjj)

  Telefoon

  IBAN-rekeningnummer *

  E-mail *

  Gewenste ingangsdatum lidmaatschap *

  (formaat: dd-mm-jjjj)

  Ik wil graag:

  Voor wedstrijdzwemmers: moet er een startvergunning worden aangemaakt of moet de bestaande startvergunning worden geactiveerd voor Z&PC Steenwijk ‘34?

  Wij hebben wel/geen auto en kunnen het volgende aantal personen meenemen naar wedstrijden etc.

  Ik wil wel/geen clubshirt, maat:

  Opmerkingen

  De contributie voor mij bedraagt per maand (zie de contributietabel hieronder).

  Naam ondertekenaar *

  Ik machtig hierbij de penningmeester om dit bedrag maandelijks van mijn bankrekening af te schrijven (automatische incasso). Tevens machtig ik hierbij de penningmeester om 1 x het inschrijfgeld (€ 10,-) van mijn bankrekening af te schrijven.